אירועי השבוע

מרחבי כיתות - תש"ף 
 א'1 - רויטלב'1 - שניג'1 - דוריתד'1 - מיכל ה'1 - שיר ו'1 - קרן 
א'2 - פרח   ב'2 - עדי    ג'2 - נטליד'2 - ענת ה'2 - לילך ו'2 - כרמית 
 א'3 - לימור ב'3 -אילת ג'3 - אופקד'3 - דניתה'3 - רונית ו'3 - אורנה 
     ה'4 - אבישג