תשלומי הורים

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ח

   

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

סל תרבות

99

99

99

99

99

99

מסיבת סיום ו'

 

 

 

 

 

75

טיולים 

101

101

 126   

 106

 252

 252

קרב – תל"ן

225

225

225

225

225

225

רכישה מרצון

 130  

 130

 140

 140

 100

 100

סה"כ  בשקלים 

604

604

639

619

725

800

 

מנהלת אגף החינוך- יוליה ארגמן   מנהלת בית הספר – גלית סידיצקי   יו"ר ועד הורים  - עדי לוריא

 

משרד החינוך הקצה מלגה לסיוע במימון תשלומי הורים על פי קריטריונים.

הורים המעוניינים לקבל מלגה מוזמנים לפנות למזכירות לקבלת פרטים