תשלומי הורים

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ז

   

 

מאושר משרד חינוך

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

תשלומי חובה

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

תשלום מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

בריאות השן

שירות מקיף

לכיתות ה-ו

30

 

-

-

-

-

-

-

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

99

99

99

99

99

99

99

מסיבות כיתתיות א-ו

24

-

-

-

-

-

-

מסיבת סיום ו'

75

 

 

 

 

 

75

טיולים א-ב

101 יום

101

101

 

 

 

 

טיולים ג-ד

126  יום

 

 

126

126

 

 

טיולים – ה

252  יוםX2

 

 

 

 

252

 

טיולים ו

387 יומיים

 

 

 

 

 

252

קרב – תל"ן

354

225

225

225

225

225

225

רכישה מרצון

250

 

 

 

 

 

 

פרויקט סביבה

 

100

100

120

120

50

50

אירועים בית ספריים

 

50

50

50

50

50

50

סה"כ  בשקלים 

 

624

624

669

669

725

800

 

מנהל אגף החינוך- דני גילדין    ­­­­­­­­­­­­     __________________

 

מנהלת בית הספר – רינה תירוש   __________________

 

יו"ר ועד הורים  - אייל עמר          __________________