קוד בית ספרי

בית-ספרנו פיתח שפה ייחודית לקוד מ.ת.נ.ה, בו מוגדרים ציפיות, כללים, גבולות, דרכי אכיפה ותגובה, המקובלים והמחייבים את כל באי בית-הספר. בית-הספר שואף להיות סביבה לימודית עדכנית ומאתגרת, המזמנת ליחיד ולקבוצה נושאים תומכים לצמיחה אישית וקבוצתית; סביבה מוגנת, ידידותית וירוקה, שנעים להיות בה ולהיות חלק ממנה; סביבה הוגנת, המובילה את בוגריה להצלחה בהתמודדות ובהסתגלות בחיי החברה; סביבה המפתחת זהות אישית, קשר לארץ ישראל, מעמיקה את השייכות לעם, לתרבות היהודית-ישראלית ולתרבות העולמית. נקודת אחיזה משמעותית לטיפוח סביבה זו מהווה היישוב עתלית, כמקור רב-תחומי.