בעלי תפקידים

צוות המנהלה 

תמי בן שושן - מזכירת ביה"ס

מאיר מלכה- אב בית 

צוות חינוכי לשנת תשע"ח 

בשנה"ל תשע"ח צוות ביה"ס כולל את המורים הבאים:

מנהלת ביה"ס - גלית סידיצקי

סגנית מנהלת - ענת גרופר

צוות שכבת א' - רוית שמאי, נטלי עזרא, רויטל תורגמן

צוות שכבה ב' -  איילת הלל, פרח זוהר , עדי גולן 

צוות שכבה ג' -  שני שמאי, קרן רוזנבאום, אופק אלקובי, לימור אליאב

צוות שכבה ד' אורנה מנדלסון, כרמית עדן, ליליאן פלוטניק,  מור אבני

 צוות שכבה הענת גרופר, רונית כתב ממן, דורית מורג , נעמה אדוני

 צוות שכבה ו -  מיכל אברג'ל, לילך גיתאת, ענבל גלברט

מורים מקצועיים

מדעים - בת שבע חיים לכיתות א'-ב' + מחנכות המלמדות מדעים

זה"ב- בת שבע חיים

מוסיקה - שלומית הילל

אנגלית – תמר שליט, אירית רונה , שיר אבני

חנ"גדימה יעקובוב , איתן ליבני , אסף דרמון 

אמנות – לובה גורביץ, נאווה בכר, רננה לאופר 

מתמטיקה- אירה שושלב 

מורת הכלה א-ב - גלי

 


צוות טיפולי

יועצת ביה"ס- איריס אורן 

מורות שילוב- עמית יזרעאלי , דפני גפן שפר, שירן רוזנק, ענבל רון, עיהב בלס צוות  הרכזים 

להלן רכזי המקצוע בתחומים השונים: 

ריכוז פדגוגי ושפה - דורית מורג

ריכוז פדגוגי שכבת א'- ב' - רוית שמאי

רכזת אורח חיים מיטבי וקרן קר"ב - ענת גרופר

 ריכוז מתמטיקה -רונית כתב ממן

ריכוז מדעים- ענבל גברט

 ריכוז חברתי – לילך גיתיאת

ריכוז ביטחון וטיולים – דימה יעקובוב

ריכוז תקשוב –קרן רוזנבאום  

ריכוז זה"ב וטיפול בהסעות - בת שבע  חיים

 


 

מבנה שבוע הלימודים

ימים א',ב, ד' יום הלימודים בין 15:05- 8:00 הסעות בהתאם

יום ג ' יום הלימודים בין 8:00 - 13:25הסעות בהתאם

יום ה' יום הלימודים בין 8:00 – 14:15  הסעות בהתאם