כיתה ג'3

תלמידים יקרים :

כדי להיכנס למרחב הכיתתי הסגור שלנו יש ללחוץ על הקישור הזה
הודעות משרד החינוך לשעת חירום