כיתה ב'2

תלמידים יקרים :

כדי להכנס למרחב הכיתתי הסגור שלנו יש ללחוץ על הקישור הזה

הודעות משרד החינוך לשעת חירום