כיתה א'3

תלמידים יקרים :

כדי להיכנס למרחב הכיתתי הסגור שלנו יש ללחוץ על הקישור הזההודעות משרד החינוך לשעת חירום