כיתה א'2

תלמידים יקרים :

כדי להיכנס למרחב הכיתתי הסגור שלנו יש ללחוץ על הקישור הזה


הודעות משרד החינוך לשעת חירום