כיתה א'1

תלמידים יקרים :

כדי להכנס למרחב הכיתתי הסגור שלנו יש ללחוץ על הקישור הזההודעות משרד החינוך בשעת חירום