לוח צלצולים

לוח צלצולים תשע"ט  

ימים א, ב, ד  

יום ג

יום ה

8.00 – 8.50 - שעה ראשונה

8:00 – 8:50 שעה ראשונה

8.00 – 8.50 עה ראשונה

8.50 – 9.35 -  שעה שנייה

8.50 – 9.35 שעה שניה

8.50- 9.35 שעה שניה

9.35 9.45-      הפסקת אוכל 

9.35 -9.45 הפסקת אוכל 

9.35 -  9.45 הפסקת אוכל

9.45– 10.30 -  שעה שלישית  

9.45-10.05 הפסקה

9.45– 10.30- שעה שלישית 

10.30 – 10.50 הפסקה

10.05-10.50 שעה שלישית 

10.30 – 10.50- הפסקה

10:50-11:35 - שעה רביעית

10.50 – 11.35- שעה רביעית

 10.50 – 11.35 שעה  רביעית

11.35 - 12.20 שעה חמישית  

11.35 – 11.50 -הפסקה

 11.35-  12.20  שעה חמישית

12.20– 12.30 - הפסקת אוכל

11.50 -12.40-שעה חמישית

 12.20– 12.30 הפסקת אוכל

12.30 – 13.15 -שעה שישית

 

12.40- 13.25 שעה שישית

12.30– 12.45 הפסקה

 

  13.15– 13.35 - הפסקה

 

 

12.45 –13.30  שעה שישית

13.35 – 14.20 שעה שביעית

 13.30 – 14.15 שעה שביעית

14.20 – 15.05 שעה שמינית