אודות


"החינוך להיות אדם אוהב אדם" – מופיע כמטרת החינוך הראשונה בחוק החינוך הממלכתי שנתקבל בכנסת בשנת 1953. ברוח זו - החינוך להיות בני אדם טובים הלוקחים אחריות על חייהם וסביבתםהינו אבן היסוד הראשונית עליה מושתתת העבודה החינוכית בבית הספר "גלי עתלית". השגת מטרה זו תצמיח אורח חיים מיטבי שיסייע לייעוד העיקרי של ביה"ס כמוסד חינוכי  קידום הישגי תלמידיו בתחומים - האקדמיים הרגשיים הערכיים והחברתיים.

 ביה"ס שואף להיות עבור השותפים בו סביבה מוגנת, ידידותית וירוקה שנעים לבוא אליה, סביבה לימודית עדכנית ומקוונת שתמנף את בוגריה להישגים לימודיים משמעותיים. סביבה הוגנת המובילה את בוגריה להצלחה בהתמודדות והסתגלות בחיי החברה, סביבה המפתחת זהות אישית, קשר לא"י ומעמיקה את השייכות לעם, לתרבות היהודית - ישראלית ולתרבות העולמית.

 

ביה"ס "גלי עתלית" שם לו כמטרה לקדם את החינוך הערכי לאהבת הארץ ופיתוח הקשר של התלמיד למקום הולדתו, ארצו. חיזוק השייכות ו"גאוות הילידה" תוך הכרת הסביבה הקרובה בדרך חווייתית וממשית של לימוד הסביבה העשירה באיזור עתלית.

במסגרת התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, בית הספר "גלי עתלית" שואף לקדם כתחום מרכזי  את שיפור איכות ההוראה והלמידה בסביבת למידה עדכנית ושיתופית, בהתייחס לכל קהילת בית הספר: הורים, מורים ותלמידים.

לצורך מימוש מטרה זו פועל ביה"ס להקמת "מרכז מורשת עתלית" וירטואלי המהווה בסיס ליציאה למסלול טיול: "בשבילי עתלית" אותו מדריכים התלמידים.

בית הספר שואף לקדם את הכשרת המורים בתחום התקשוב כבסיס לקידום הלמידה וההוראה ולפתח סביבה מתוקשבת המאפשרת שימוש בשיטות מגוונות  ובדרכי עבודה הנותנים מענה לדיפרנציאליות בתהליכי למידה הוראה.

 

בית הספר שואף לטפח תרבות מתוקשבת לצרכי ניהול הלמידה והתקשורת בין מורים, הורים ותלמידים.

תלמידי בית הספר יצוידו במיטב הכלים הערכיים הרגשיים התרבותיים והאינטלקטואליים הדרושים להתנהלות עצמאית בסביבה מתוקשבת.