מתמטיקה


תרגול כיתות א':
בחרו פעולות חשבון: חיבור, חיסור, כפל או חילוק
בחרו את תחומי המספרים:
בחרו את תחומי המספרים: 1-10, 1-20, 1-100, 1-1000.
בחרו את מספר התרגילים לסיבוב, ולחצו על התחל מחדש.
 
 
 
תרגול כיתות ב'-ג':
בחרו פעולות חשבון: חיבור, חיסור, כפל או חילוק
בחרו את תחומי המספרים:
בחרו את תחומי המספרים: 1-10, 1-20, 1-100, 1-1000.
בחרו את מספר התרגילים לסיבוב, ולחצו על התחל מחדש.