בשבילי עתלית תשע"ט

מרכז מורשת "שבילי עתלית"

בית-ספרנו "גלי עתלית" שם לו כמטרה לקדם את החינוך הערכי לאהבת הארץ, ופיתוח הקשר של התלמיד למקום הולדתו ולארצו , חיזוק השייכות ו"גאוות היחידה" תוך הכרת הסביבה הקרובה בדרך חווייתית של למידה ממשית את הסביבה העשירה שמזמן הישוב עתלית.
 
לצורך מימוש מטרה זו הוקם - מרכז מורשת "בשבילי עתלית" בביה"ס, המהווה נקודת מוצא למסלול טיול עתלית אותו ידריכו תלמידי ביה"ס. ביה"ס גייס את נציגי הישוב והמועצה ובשיתוף החברה להגנת הטבע, המועצה לשימור אתרים, ורשות העתיקות, נבנתה תכנית לימודים רב תחומית, סביב מסלול עתלית המביא לידי ביטוי בפועל את המטרות שמנינו לעייל.
 
מסלול עתלית החולש על תקופה בת 10,000 שנים, אומץ כמשאב למידה רב תחומי, המזמן מפגש עם מורשת, היסטוריה, גיאוגרפיה,טבע ואיכות סביבה. בתחום הערכי, עוסק בהיבטים של אחריות ומעורבות התלמידים על מקום הולדתם, אקטיביזם, מודעות אקולוגית, מפגש אנושי עם סוכני הזיכרון של היישוב.

מפת עתלית ב GOOGLE MAPS
Comments