שנה טובה לכל קהילת גלי עתלית 

התחילה שנה מאוד שקטה ונעימה בביה"ס .
הילדים נפלאים רק רוצים לעזור ולהצליח.
 התגברנו על האיחורים בהסעות הבוקר. 
תלמידי כיתות א' מסתגלים במהירות.
צוות ביה"ס מגוייס להתחיל את השנה 
על הצד הטוב ביותר עם התלמידים וההורים.
שתבוא עלינו שנה טובה טובה. 
רינה תירוש מנהלת ביה"ס גלי עתלית 


אירועי השבוע

מרחבי כיתות - תש"ף 
 א'1 - רויטלב'1 - שניג'1 - דוריתד'1 - מיכל ה'1 - שיר ו'1 - קרן 
א'2 - פרח   ב'2 - עדי    ג'2 - נטליד'2 - ענת ה'2 - לילך ו'2 - כרמית 
 א'3 - לימור ב'3 -אילת ג'3 - אופקד'3 - דניתה'3 - רונית ו'3 - אורנה 
     ה'4 - אבישג