שתבוא עלינו שנת הלימודים תשע"ט טובה מעניינת ומוצלחת

שלום לכולכם ובשעה טובה לנו
בימים אלו מחנכות הכיתות יצרו עמכם קשר ותמי מזכירת ביה"ס בשלבי חלוקה אחרונים של ספרי הלימוד.
המועצה הודיעה לכם על מערך ההסעות - אין שינוי הוא מתקיים כמו לפני שנה. .
הגידול המבורך באוכלוסייה של עתלית מביא עמו תלמידים חדשים. אל דאגה מחנכות הכיתות יפנו אליכם באופן אישי.
בבה"ס בשבוע זה  נעשות פעולות הכנה אחרונות להכנת הכיתות והחצר  אבק הבניה מקשה עלינו מאוד נקווה לטוב.
                                                                                                                                  יום טוב רינה מנהלת ביה"סאירועי השבוע

 
 כיתות - תשע"ט

א' 1 -איילת ב'1 -רויתג'1 - מיכלד'1 -שירה'1 - ליליאן ו'1 -ענת
א' 2  -שני
ב'2 - נטליג'2 - דנית ד'2 - לילךה'2 -אורנה

ו'2 -דורית
א' 3 -עדי ב'3- רוויטלג'3 -  פרח

 ד'3 - קרן

ה'3 - כרמיתו'3 - רונית  

    ד'4 - אופק