24.4.18 - מיצ"ב שפה שכבת ה'

25.4.18 - שכבת ה' מטיילת: תל חי, שמורת דן ושאר יישוב

26.4.18 - מדידות גובה שכבת א'

 שבוע מלא משמעות לכל