14.1.18 - מפגש מ.ת.נ.ה 

17.1.18 -  "אני כרמלי" - סדנת ליקוט

18.1.18 - בדיקת שמיעה כיתות א'

                                                                            רוב משמעות, עניין והנאה

 גלית וצוות "גלי עתלית"