יותר - אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ. (משנה, מסכת אבות, ד, א)

 הידעתם?!

בשיר יוצר יהונתן גפן ניגוד בין קבלת המציאות ובין הרצון לשנותה: השיר פותח באמירה "נלמד לחיות עם מה שיש", כלומר נסתפק בדברים הקיימים, אך מיד מוסיף ואומר: "אבל נמשיך ונבקש מילת תפילה אחת יותר". השיר פורש רשימת בקשות לשינוי, בעיקר בתחום שבין אדם לחברו ובין בני אדם בכלל.  
ההנחה של השיר שזה בעיקר בידינו: " כולם רוצים להיות טובים, אבל אפשר היה יותר". 
מילות מפתח החוזרות בשיר הן "יותר" ו"פחות", ובדרגה עולה והולכת: "יותר אהבה, יותר הקשבה ... יותר שלום, יותר תקווה ... יותר נשמה, יותר אלוהים." וכנגדה: "פחות קנאה ... פחות שקרים, פחות דמעות ...".

 פעילויות בעקבות השיר
1. מעגלי שיח: בעקבות השיר מה צריך יותר בחברה? מה לדעת התלמידים צריך יותר בכיתה? מה כל אחד "צריך לעשות יותר" בהקשר זה? מה אני מתחייב לעשות יותר בשבוע הקרוב?
2. יותר שמחה, שלי, שלך: משימה אישית, זוגית ובקבוצות קטנות: ראשית מה משמח אותי (רשימה של חמישה דברים) עתה ניתן לבקש לחבור לזוגות / רביעיות להשוות ולמצוא מכנים משותפים או לבקש להתחבר על סמך דמיון ולדון בשאלה מה האחריות שלי לשמחה שלי ושל חבריי?

*** מומלץ לקשור ליום הסובלנות הבין לאומי ולחג בסיגד
   ראו הצעות לפעילות במידעון

 
 

Comments