עיגולים של שמחה

  

לצד העבודה על השיר והשיח בעקבותיו
יצרו כל התלמידים את עיגול השמחה שלהם
את העיגולים יש להעביר לרננה ונאווה עד יום שלישי ה- 20.2
Comments