שיר בבוקר בבוקר

שיר בבוקר בבוקר
פתאום קם אדם
מילות השיר
מידע על השיר והיוצרים


פעילויות אפשריות:

1- בזמן השמעת השיר הילדים מסתובבים במרחב, בעת העצירה, הם נפגשים עם חבר/ה ו: מברכים לשלום, מספרים חוויה, משתפים במצב הרוח, חולקים מטרה משותפת...
2- שיח בנושא התחלות, התחלה משמעותית בחיינו, תחילת השנה: מהן הרגשות , התחושות והחוויה הבסיסית של התחלה חדשה/ שינוי, כיצד השנה החדש תהווה "התחלה חדשה" כל אחד לעצמו / לכיתה,  מהן החוזקות של כל אחד שיכולות לתרום להתחלה חדשה זו? 
3- פעילות בנושא עצמאות, מעגל שיח שיעסוק בשאלות הבאות: האם קרה לכם שקמתם בוקר אחד והחלטתם לעשות מעשה? מתי? מה גרם לכך? כיצד הרגשתם? מה רציתם לשנות / על מה רציתם להשפיע? 
4- כל אחד יכול להשפיע ולהוביל שינוי. חיבור למאבק על יוקר המחיה. פתאום קם אדם - צדק חברתי

    

וידאו של YouTube


וידאו של YouTubeComments