לתת

 כָּל יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה. (תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף כ"ז,ע"ב)
 הידעתם?!
השיר עוסק בערך הנתינה. 
הנתינה מתייחסת לאחריות ולמחויבות של אנשים זה כלפי זה.
עמותות, אגודות, ארגוני התנדבות ועוד - כל אלה אימצו את השיר לתת בגלל המסר הערכי שלו.

השיר נבחר לשיר היובל בגלי צה"ל."

ערכים מובילים בשיר: ואהבת לרעך כמוך, 
נתינה לזולת, מתן צדקה, חברות וסובלנות, 
אחריות ורגישות לזולת
 הצעות לשיח ופעילויות בעקבות השיר
1- מעגלי שיח: למה הכוונה לתת את הנשמה ואת הלב? אלו מצוות הקשורות בנתינה אתם מכירים? האם אתם מכירים אנשים או ארגונים בסביבה שלכם, שעוסקים בנתינה ועזרה לזולת? אחת המצוות החשובות ביהדות היא מצוות "מתן בסתר".  מדוע, לדעתכם, קבע הרמב"ם כי "מתן בסתר" היא מעלה גבוהה של מתן צדקה? איך אפשר ללמוד לתת?
2- בעקבות פתגמי נתינה: חלקו את התלמידים לקבוצות ולכל קבוצה תנו פתגם בנושא נתינה. כל קבוצה תקיים שיח: האם המקור מעורר בכם חשיבה חדשה בנוגע לנתינה? האם הזדהתם עם הנאמר? האם תמיד קל לנו לתת? מתי קל לתת? מתי קשה? אילו עמדות קודמות בנוגע לנתינה הוא מחזק בכם? האם יש דבר מה אישי שאתם יכולים לשאוב ממקור זה? לאחר מכן, תציג כל קבוצה בפני חברי הכיתה את המקור שלה ואת התובנות שעלו בקרב חברי הקבוצה בתהליך הלמידה.
3- "ואהבת לרעך כמוך": רבי עקיבא אמר "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה"  למה הכוונה בכלל "ואהבת לרעך כמוך"? האם זה קשה או קל?  ספרו לכיתה על מקרים שבהם ניסיתם לקיים כלל זה.  

בשפת הסימנים


Comments