בדרך אל האור

 מגוון פעילויות בעקבות השיר
1- האור שבי
2- האורות שאנו מפיצים: שיח כיתתית מהו האור שבי, כיצד כל אחד/ת יכול לתרום לזולת כדי להאיר את העולם באור חיובי יותר?
הכנת מובייל כיתתי בה 
מייצג כל תלמיד/ה נר / חלק במובייל שעליו רשומות גם התכונות "המאירות" שלו. 
3- הכנת קולאג' כיתתי האור שבכיתתנו אפשר בקבוצות ע"ג בריסטולים עם גזרי עיתונים או באמצעות אפליקציית pudlet/
4- מה היינו רוצים להאיר בעצמנו? בכיתתנו? בבית ספרנו? מה אנו מוכנים לעשות לשם כך.


 
בדרך אל האור -  מילים

Comments