שיר של יום

 פתיחת יום הלימודים בשירה במטרה ליצור אווירה נעימה ולהבנות "נכס תרבותי" משותף לכלל תלמידי ביה"ס.
התוכנית מבוססת על ארבעה נדבכים שירה, שיחה, לימוד, מוזיקה.
 רשימת השירים הבית ספרית וסביבות הלמידה
 שיר בבוקר בבוקר     צל ומי בארא'-ב' - פתחו את השער
 ג'-ו' - שיר בוקר