רשימת ציוד לכיתות ה'

רשימת ציוד לשנה"ל תשפ"ג – כיתה ה'

רשימת ציוד לשנה"ל תשפ"ג - לעולים לכיתה ה'