רשימת ציוד לכיתות ב'

רשימת ציוד לשנה"ל תשפ"ג – כיתה ב'

רשימת ציוד לשנה"ל תשפ"ג - לעולים לכיתה ב'