רשימת ציוד לכיתות א'

רשימת ציוד לשנה"ל  תשפ"ג- לעולים לכיתה א'