ספרי לימוד - תשפ"א

 פרוייקט השאלת ספרים 
ביה"ס גלי עתלית משתתף בפרויקט השאלת ספרים . 
ביה"ס יספק את ספרי הלימוד כולל אבזרים במתמטיקה בתחילת שנה בכיתות .
תשלום השאלת ספרים יופיע באגרת תשלום הורים על סך 280 ש"ח על פי חוזר מנכ"ל.