בשבילי עתלית

בית-ספרנו שם לו כמטרה לקדם את החינוך הערכי לאהבת הארץ, ופיתוח הקשר של התלמיד למקום הולדתו ולארצו, חיזוק השייכות ו"גאוות היחידה" תוך הכרת הסביבה הקרובה בדרך חווייתית של למידה ממשית את הסביבה העשירה שמזמן הישוב עתלית. לצורך מימוש מטרה זו יוקם-  מרכז מורשת "בשבילי  עתלית" בבית-הספר,  שיהווה נקודת מוצא למסלול טיול עתלית  אותו ידריכו תלמידי בית-הספר.

 

מסלול עתלית החולש על תקופה בת 10,000 שנים, אומץ כמשאב למידה רב תחומי, המזמן מפגש עם מורשת, היסטוריה, גיאוגרפיה, טבע ואיכות סביבה. בתחום הערכי, עוסק בהיבטים של אחריות ומעורבות התלמידים על מקום הולדתם, אקטיביזם, מודעות אקולוגית, מפגש אנושי עם סוכני הזיכרון של היישוב. היכרות עם הסביבה הייחודית של חוף הכרמל מתרחש דרך התכנית של אגף החינוך של המועצה אזורית חוף כרמל  "הסביבה כמשאב למידה במרחב החינוכי המשותף " במסגרת זו מתקיימים מפגשים בין בתי הספר במטרה ללמוד להכיר להיות גאים להשתייך  לסביבה החוף כרמלית.

 

מסלול "בישבילי עתלית" נע מכוון צפון לדרום. ניתן להרכיב את המסלול הרצוי לטיול באופן מודולארי על-פי רצון המטייל. בית-הספר ממליץ על חלוקה ל - קטעים, אשר נלמדים בכתות באופן הבא:

קטע 1 - "החוף החולי", נלמד על-ידי כתות ה'

קטע 2 - "רכס הכורכר של עתלית", נלמד על-ידי כתות ו'

קטע 3 - "רחוב המייסדים" כולל את תחנת הרכבת וחברת המלח, נלמד על-ידי כתות ג'-ד'

כיתות א'- ב' לומדים תחום זה במסגרת שיעורי הסביבה כהכנה להכרת המסלול.

 

הליך הלמידה מתקיים במרחב מקוון ייחודי. מרחב הלמידה מנוהל על-ידי המחנכות בשיתוף מורים מקצועיים, אשר תורמים להעשרת תכניות הלימודים בהתאם למקצוע ההוראה. המרחב מכיל קטעי מידע, הגדרת משימות ותוצרים מקוונים ופירוט התהליך הלמידה שעל התלמיד לעבור להשגת התוצר המקוון. המרחב המקוון נעול בפני מבקרים חיצוניים. תוצרי הפעילוית יפורסמו בדף זה בהמשך.