בשבילי עתלית- מרכז מורשת

מסלול עתלית החולש על תקופה בת 10,000 שנים, אומץ כמשאב למידה רב תחומי, המזמן מפגש עם מורשת, היסטוריה, גיאוגרפיה, טבע ואיכות סביבה. בתחום הערכי, עוסק בהיבטים של אחריות ומעורבות התלמידים על מקום הולדתם, אקטיביזם, מודעות אקולוגית ומפגש אנושי עם סוכני הזיכרון של היישוב. היכרות עם הסביבה הייחודית של חוף הכרמל מתרחש דרך התכנית של אגף החינוך של המועצה אזורית חוף כרמל  "הסביבה כמשאב למידה במרחב החינוכי המשותף ". במסגרת זו מתקיימים מפגשים בין בתי הספר במטרה ללמוד, להכיר, להיות גאים ולהשתייך לסביבה החוף כרמלית.

מסלול "בשבילי עתלית" מסומן במפת השבילים של החברה להגנת הטבע. הוא נע מכוון צפון לדרום. ניתן להרכיב את המסלול הרצוי לטיול באופן מודולארי על-פי רצון המטייל. בית-הספר ממליץ על חלוקה ל - קטעים, אשר נלמדים בכתות באופן הבא:

קטע 1 - "מחנה המעפילים והחוף החולי"- רכס הכורכר הצפוני נלמד על ידי כתות ה'

קטע 2 - "רכס הכורכר של עתלית"- רכס הכורכר הדרומי נלמד על ידי כתות ו'

קטע 3 - "רחוב המייסדים"- כולל את מבנה המועצה, תחנת הרכבת חברת המלח וצפרות בברכות המלח, נלמד על-ידי כתות ג'-ד'

כיתות א'- ב' לומדים תחום זה במסגרת שיעורי הסביבה כהכנה להכרת המסלול.

 

הליך הלמידה מתקיים במרחב מקוון ייחודי. מרחב הלמידה מנוהל על-ידי המחנכות בשיתוף מורים מקצועיים, אשר תורמים להעשרת תכניות הלימודים בהתאם למקצוע ההוראה. המרחב מכיל קטעי מידע, הגדרת משימות ותוצרים מקוונים ופירוט התהליך הלמידה שעל התלמיד לעבור להשגת התוצר המקוון. המרחב המקוון נעול בפני מבקרים חיצוניים.